การจัดส่วนถาด

อุปกรณ์ในการจัดสวนถาด

เครื่องมืออุปกรณ์ในการจัดสวนถาด ได้แก่

• 1. พลั่วเล็กๆใช้สำหรับปลูกต้นไม้ และตักดิน
• 2. กรรไกรตัดกิ่งไม้ และกรรไกรตัดแต่งก้านดอกไม้และใบไม้ เลือกตามความเหมาะสม
• 3. มีดคมๆ หรือคัทเตอร์ ใช้ตัดแต่งกิ่งไม้
• 4. คีมตัดลวก หรือคีมปากจิ้งจก
• 5. ปากคีบ ใช้สำหรับหยิบจับวัสดุตกแต่งหรือต้นไม้เล็กๆ
• 6. ลวดขนาดต่างๆสำหรับดามต้นไม้ ช่อดอกไม้ หรือยึดต้นไม้กับหูกระเช้า (ควรที่จะเป็นลวดที่หุ้มพลาสติกสีน้ำตาล เขียว)
• 7. เทปพันก้านดอกไม้ (Floral tape) สีเขียวหรือสีน้ำตาลเพื่อไม่ให้สีลวดโดดออกมาจากต้นไม้ หรือภาชนะ
• 8. แผ่นพลาสติกสีดำสำหรับบุรองภาชนะ ควรใช้ถุงค่อนข้างหนา หรือแผ่นพลาสติกปูบ่อน้ำ
• 9. เลื่อยมือเล็กๆสำหรับเลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้ ขอนไม้
• 10. ขวดฉีดน้ำเพื่อไว้ฉีดล้างภาชนะและต้นไม้ให้สะอาดตลอดจนใช้รดต้นไม้
• 11. ของตกแต่ง เช่นรูปปั้น ตุ๊กตาเซรามิค
• 12. กาวใสกับที่ยิงกาว เพื่อใช้ติดของตกแต่งต่างๆ
• 13. เครื่องปั้มน้ำขนาดเล็กสำหรับสวนถาดที่ทำเป็นน้ำตก น้ำพุ
• 14. แป้นหมุน เพื่อความสะดวกในการดูมุมมองเวลาจัด แต่จริงๆไม่ต้องใช้ก็ได้

ขั้นตอนในการจัดส่วนถาด

การจัดสวนถาด เป็นสิ่งที่ต้องคิดและทำเป็นขั้นตอนตามลำดับก่อนหลังจะทำให้การจัดสวนถาดแต่ละขั้นตอนสอดรับกัน ผลสุดท้ายก็จะได้สวนถาดตามที่ต้องการ ซึ่งขั้นตอนการจัดทำควรเริ่มตั้งแต่กำหนดรูปแบบเตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เตรียมดินและดำเนินการจัดทำ สำหรับขั้นตอนในการจัดสวนถาด มีขั้นตอนตามลำดับ ดังนี้

จัดเตรียมภาชนะ การเลือกภาชนะขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์ไม้และสถานที่จัดวาง ถ้าไม่ต้องการให้น้ำซึมจากรูระบายน้ำ ให้นำภาชนะมารองด้วยพลาสติก ภาชนะที่ค่อนข้างแน่นถี่ อาจไม่ต้องปูรองด้วยพลาสติก ถาดที่ใช้ได้แก่ ถาดเซรามิคหรือถาดดินเผา

นำต้นไม้ลงปลูกตามจุดที่กำหนด

หลังจากปลูกต้นไม้ตามตำแหน่งที่ต้องการแล้ว เติมดินปลูกหรือเครื่องปลูกจนเกือบเต็ม กดเบาๆ รอบโคนไม้ให้แน่นกันต้นเอนเอียงในภายหลัง รากจะกระทบกระเทือน

ทำเนินดิน ทางลาด หรือแอ่งน้ำ พูนดินทำเนินกดให้แน่น ขุดดินออกบ้างบริเวณที่จะทำแอ่งน้ำ บ่อน้ำ เนินทำได้ง่ายๆ โดยการตักดินใส่ถ้วยแล้วคว่ำลงตรงจุดที่ต้องการ เติมดินรอบๆ โคนเพื่อแต่งฐานให้เป็นธรรมชาติ และกดให้แน่นแอ่งน้ำอาจใช้ ก้นถ้วยกดลงไปเป็นทรงบ่อ และยังเป็นการแต่งดินในตัว ตามขอบบ่ออาจแต่งด้วยกรวด หิน มอส ทำให้ดูเป็นธรรมชาติขึ้น

ตกแต่งผิวหน้าดินให้สวยงาม ก่อนจะโรยกรวดหรือวัสดุปิดผิวดินอื่นๆ อาจโรยทรายหยาบเสียชั้นหนึ่งก่อน จะกรองดินไม่ให้กระเด็นขึ้นมาเลอะเทอะหลังรดน้ำ แต่ถ้าจะใช้มอส ควรปลูกหรือปะวางติดผิวดินได้ทันที

ทำความสะอาดด้วยน้ำ ใช้สเปรย์ฉีดน้ำไล่เศษดินทรายออกจากผิวใบไม้ วัสดุประกอบและภาชน

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s